Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

H σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων αποτελεί μέρος του διαρκούς εκσυγχρονισμού και της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο. Στόχοι της σειράς είναι:
  • η άρτια προετοιμασία υποψηφίων για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων,
  • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πρωτότυπα εγχειρίδια,
  • η ευρύτερη διάχυση της γνώσης σε επίκαιρα και θεμελιώδη θέματα του χρηματοοικονομικού χώρου.

Έτος: 2013

Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση
Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2012

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής<br>(E΄έκδοση)
Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
(E΄έκδοση)

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2012

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Δ΄ έκδοση αναθεωρημένη)
Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Δ΄ έκδοση αναθεωρημένη)
Περισσότερα

Έτος: 2012

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης<br>(Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)
Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
(Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Ν. Βιολάκης, Κ. Γαλιάτσος, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Σαριδάκη

Περισσότερα

Έτος: 2011

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη)
Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη)
Περισσότερα

Έτος: 2010

Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές

Βασίλης Παναγιωτίδης

Περισσότερα

Έτος: 2010

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Δ΄έκδοση αναθεωρημένη)
Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Δ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2010

Επενδυτικές υπηρεσίες<br>Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)
Επενδυτικές υπηρεσίες
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2009

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Γ΄έκδοση αναθεωρημένη)
Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Γ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2009

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς <br>(Β' πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου:<br>Το θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς)
Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς
(Β' πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου:
Το θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς)

Χρ. Βλ. Γκόρτσος - Π. Σταϊκούρας - Χ. Λιβαδά

Περισσότερα

Έτος: 2008

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (B΄έκδοση αναθεωρημένη)
Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (B΄έκδοση αναθεωρημένη)

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2008

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (B΄έκδοση)
Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (B΄έκδοση)
Περισσότερα

Έτος: 2008

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Κ. Γαλιάτσος, Ε. Γκαραγκούνης, Α. Κωνσταντίνου, <br>Μ. Μωράκη, Ε. Παπαδάκης, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Φλώρου

Περισσότερα

Έτος: 2008

Επενδυτικές υπηρεσίες<br>Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
Επενδυτικές υπηρεσίες
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2007

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα

Έτος: 2007

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο <br>της κεφαλαιαγοράς
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
της κεφαλαιαγοράς

Χ. Γκόρτσος - Π. Σταϊκούρας - Χ. Λιβαδά

Περισσότερα

Έτος: 2007

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ
Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ
Περισσότερα

Έτος: 2006

Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές
Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές

Επιμέλεια: Χρ. Γκόρτσος - Π. Αλεξάκης

Περισσότερα

Έτος: 2006

Το δίκαιο της κεφαλαιακής επάρκειας <br>των πιστωτικών ιδρυμάτων  (Τόμος Β')
Το δίκαιο της κεφαλαιακής επάρκειας
των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τόμος Β')

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

Περισσότερα

Έτος: 2006

Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων
Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων

Κώστας Γαλιάτσος

Περισσότερα