Εκδηλώσεις - Ομιλίες

 • 19th Bank Management Conference – Με την Τιμητική Υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Υπό τον γενικό τίτλο “Transforming Banking Customer Experience” διοργανώθηκε από την Boussias Communications το 19ο Bank Management Conference.

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών, σε συνδυασμό με αστάθμητους παράγοντες που τον επηρεάζουν, όπως η πανδημία Covid-19, τείνει να μεταβάλλει την παραδοσιακή σχέση των τραπεζών με τους πελάτες τους.  Πλέον οι τράπεζες επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στη συνολική εμπειρία του πελάτη. Δίνουν έμφαση στην αφοσίωση της πελατείας τους, εξασφαλίζοντας μία συνολική θετική εμπειρία με την παροχή νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που φτάνουν στον τελικό αποδέκτη μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (omnichannel).

   

 • Hellenic Innovation Forum & Awards 2021 - Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Το 4ο Hellenic Innovation Forum & Awards διοργανώθηκε, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, από την Ethos Events.

  Το forum, με κεντρικό θέμα «Καινοτομία και το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας» είχε διττό στόχο:  αφ’ενός να αναδείξει τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για την αντιμετώπισή τους και αφ’εταίρου να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που συνεισφέρουν, ώστε η καινοτομία να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.

 • Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Ράπανου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

  Τη θέση και τις απόψεις του τραπεζικού συστήματος για τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την εν γένει στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλειος Ράπανος στην ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου. 

  Η παρέμβαση του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Ράπανου

 • 1st Annual Conference “Risk Management – Going Forward” – Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Το πρώτο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Η.Α.RΙ.ΜΑ.) με τίτλο “Risk Management - Going Forward” Hybrid Edition πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications.
  Η θεματολογία της διοργάνωσης αναπτύχθηκε μέσα από τέσσερις Ενότητες
  Ενότητα Ι: Risk & Credit Management performance in Greek Companies
  Ενότητα ΙΙ: Risk Management in Healthcare industry
  Ενότητα ΙΙI: Risk Management in-Banking, Insurance & Investments
  Ενότητα ΙV: Risk Tech -Technology-Platforms & Solutions
  οι οποίες είχαν ως σκοπό την παρουσίαση των τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και απειλών, όπως αυτές καταγράφονται την τρέχουσα περίοδο σε όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς τομείς παγκοσμίως.

 • Athens ESG Forum ‘21– Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Υπό τον γενικό τίτλο “Embracing the Next Finance Revolution” πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το Athens ESG Forum ’21, μία διοργάνωση της Boussias Communications.

  Το επίκαιρο θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναπτύχθηκε διεξοδικά μέσα από τις 4 γενικές ενότητες του συνεδρίου “ESG & Responsible Business”, “E for Environmental”, “S for Social” και “G for Governance”.