Εκδηλώσεις - Ομιλίες

 • 1st Annual Conference “Risk Management – Going Forward” – Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Το πρώτο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Η.Α.RΙ.ΜΑ.) με τίτλο “Risk Management - Going Forward” Hybrid Edition πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications.
  Η θεματολογία της διοργάνωσης αναπτύχθηκε μέσα από τέσσερις Ενότητες
  Ενότητα Ι: Risk & Credit Management performance in Greek Companies
  Ενότητα ΙΙ: Risk Management in Healthcare industry
  Ενότητα ΙΙI: Risk Management in-Banking, Insurance & Investments
  Ενότητα ΙV: Risk Tech -Technology-Platforms & Solutions
  οι οποίες είχαν ως σκοπό την παρουσίαση των τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και απειλών, όπως αυτές καταγράφονται την τρέχουσα περίοδο σε όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς τομείς παγκοσμίως.

 • Athens ESG Forum ‘21– Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Υπό τον γενικό τίτλο “Embracing the Next Finance Revolution” πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 5 Ιουλίου το Athens ESG Forum ’21, μία διοργάνωση της Boussias Communications.

  Το επίκαιρο θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναπτύχθηκε διεξοδικά μέσα από τις 4 γενικές ενότητες του συνεδρίου “ESG & Responsible Business”, “E for Environmental”, “S for Social” και “G for Governance”.

 • Payments360 Conference 2021 – Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Υπό τον γενικό τίτλο "Real Time Payments break-out" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου διαδικτυακά το 5ο Payments360ο Conference 2021.

  Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η αναδιαμόρφωση του τοπίου των πληρωμών και ο αντίκτυπός του σε όλους τους τομείς που εμπεριέχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.  Επίσης, στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ανταπόκρισης στις αυξημένες ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, για εξατομικευμένες, άμεσες και ασφαλείς υπηρεσίες, που επέφερε η πανδημία.

 • NPL Management Greece Forum – Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως ΕΕΤ κας Χαρούλας Απαλαγάκη

  Υπό τον τίτλο “Mediation and NPL Management” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, διαδικτυακά, συζήτηση στο πλαίσιο του Greece NPL Investing & Management Forum.

  Κεντρικό θέμα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών αρχών και φορέων, αλλά και στελέχη της αγοράς, αποτέλεσε ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

  Μέσω των παρουσιάσεων, αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα (ν. 4640/2019) και αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας στις πολιτικές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

 • 1st Regtech Conference - Υπό την αιγίδα της ΕΕΤ

  Υπό τον γενικό τίτλο “Tech-driven Compliance & Monitoring to Thrive” πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 1ο RegTech συνέδριο την Τετάρτη 12 Μαΐου.

  Μέσα από τις τρεις κεντρικές ενότητες του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η σχέση της με τους τομείς Επιχειρηματικού Κινδύνου και Διακυβέρνησης & Ανάπτυξης, με όχημα τη συμβολή των RegTechs. Οι εταιρείες RegTech συνδυάζουν τεχνογνωσία κανονισμών και υψηλή τεχνολογία, και αναπτύσσουν λύσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε αυτές να επιτύχουν δυναμική κανονιστική συμμόρφωση που ταυτόχρονα θα τους προσφέρει οφέλη ανάπτυξης.