Εκδόσεις / Ενημερωτικά έντυπα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκδίδει κατά διαστήματα ενημερωτικά έντυπα για τη διευκόλυνση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τις τράπεζες, καθώς και για την πληροφόρηση των εργαζομένων στα πιστωτικά ιδρύματα. Πολλά από τα έντυπα διατίθενται στα καταστήματα των τραπεζών.

 

Μάιος 2007
Οδηγίες
προς τους πολίτες
σε περίπτωση κλοπής
ή απώλειας
Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατηρίου


Ενημερωτικό έντυπο

Ενημερωτική αφίσα
Οκτώβριος 2000
Οι Τράπεζες κάνουν
τη ζωή σας πιο εύκολη
με τα σύγχρονα μέσα πληρωμών!
Οκτώβριος 2000
Σύγχρονοι τρόποι κάλυψης
των χρηματοδοτικών αναγκών των Επιχειρήσεων
Leasing - Factoring - Venture Capital