Στατιστικά Στοιχεία / Συστήματα πληρωμών

 

Payment Statistics
Στοιχεία για το 2014
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Οκτώβριος 2015
   
Target Annual Report
Στοιχεία για το 2014
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2015
   
Non-banks in retail payments
Σεπτέμβριος 2014
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
   
4η Έκδοση της Μελέτης σχετικά με την απάτη στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών
Στοιχεία για το 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2015
   
Target Annual Report
Στοιχεία για το 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μαϊος 2014
   
Card Payments in Europe - A renewed focus on SEPA for Cards
Απρίλιος 2014
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Statistics on payment, clearing and
settlement systems in the CPSS countries
Στοιχεία για το 2012
Δεκέμβριος 2013
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
   
Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού Τίτλων
Ετήσια Έκθεση 2012 (απόσπασμα)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Target Annual Report
Στοιχεία για το 2012
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μαϊος 2013
   
Target Annual Report
Στοιχεία για το 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάϊος 2012
   
Eurosystem Oversight Report 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Απρίλιος 2012
   
The Payment System:
Payments, Securities and Derivatives,
and the role of the Eurosystem
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Σεπτέμβριος 2010
   
Target Annual Report :Target statistics
Στοιχεία για το 2009
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάϊος 2010
   
Target Annual Report :Target statistics
Στοιχεία για το 2008
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,Μάϊος 2009
   
Statistics on payment and settlement systems in selected countries- Στοιχεία για το 2008
Δεκέμβριος 2009
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
   
Payment Statistics
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2007
   
Συναλλαγές μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ
Στοιχεία 2007
Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2007
Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2008
   
Target Annual Report :Target statistics
Στοιχεία 2007
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,Απρίλιος 2008
   
Συστήματα πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Στοιχεία 2005 για την Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Εκδ. Δεκεμβρίου 2006
   
Συναλλαγές μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ
Στοιχεία 2005
Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2005
Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2006
   
Target annual report: Target statistics
Στοιχεία 2006
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μαϊος 2007
   
Συναλλαγές μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ
Αριθμός συναλλαγών ανά μέσο πληρωμής και ανά κάτοικο
Στοιχεία 2006
Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2006
Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2007