Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος (μέλη ΕΕΤ) / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως τραπεζικών ομίλων

 

Eurobank Holdings
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αlpha Services and Holdings
Πειραιώς Financial Holdings
Attica Bank