Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως τραπεζικών ομίλων

 

Πειραιώς Financial Holdings
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αlpha Services and Holdings
Eurobank Holdings
Attica Bank