Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως τραπεζικών ομίλων

 

Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αlpha Bank
Τράπεζα Eurobank Ergasias
Attica Bank