Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος (μέλη ΕΕΤ) / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως υποκαταστημάτων αλλοδαπής