Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την 6μηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω φυσικών καταστροφών

  Στις 10 Νοεμβρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6444) η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)».

  Στην εν λόγω απόφαση περιγράφονται οι δικαιούχοι, το περιεχόμενο, αλλά και το χρονικό διάστημα της αναστολής, το οποίο ορίζεται στους έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται τέλος, ότι η αναστολή αφορά ιδίως, στη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

  ΦΕΚ Β' 6444/10.11.2023

 • Δημοσίευση ΚΥΑ για τον καθορισμό τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης του μηχανισμού του Κώδικα Δεοντολογίας

  Στις 10 Οκτωβρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5909) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

  Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της αίτησης, το περιεχόμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας του Κώδικα Δεοντολογίας.

  ΦΕΚ Β' 5909/11.10.2023

   

 • ΠΝΠ περί αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στη Θεσσαλία

  Στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’150) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
  Στο πρώτο άρθρο, προβλέπεται η αναστολή έως τη 10η Νοεμβρίου 2023 των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

  ΦΕΚ Α’ 150/10.09.2023

 • Δημοσίευση ΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων στεγαστικών δανείων (Γέφυρα ΙΙΙ)

  Στις 21 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2601) η Υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για την επιδότηση επιτοκίου».
  Με την εν λόγω υπουργική απόφαση τίθενται τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης αύξησης του επιτοκίου στεγαστικών δανείων με εξασφάλιση στην α’ κατοικία. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια είναι κατά κύριο λόγο εισοδηματικά και περιουσιακά.

  ΦΕΚ Β’ 2601/21.04.2023

 • Δημοσίευση Ν. 5024/2023 - (Άρθρα 39 - 43) Τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού Ν. 4738/2020

  Στις 24 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 41) ο Ν. 5024/2023 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
  Στα άρθρα 39-43 του εν λόγω νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Ν. 4738/2020 που αφορούν ειδικότερα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ως προς την υποχρέωση αιτιολογίας απόρριψης πρότασης ρύθμισης τόσο από τον οφειλέτη όσο και από τους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και ως προς τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης για χρηματικές οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ν. 5024/2023 (ΦΕΚ Α' 41)