Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε πριν υποβάλετε κάποιο ερώτημα, δείτε τις παρακάτω απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.


Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι αρμόδια να διαχειρίζεται τις συναλλακτικές σχέσεις των τραπεζών-μελών της με τους πελάτες τους.
Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε και λειτουργεί ειδικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής», στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε, εφόσον το επιθυμείτε.
Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής εξετάζει ανέξοδα, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές και παράπονα που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, με σκοπό τη φιλική διευθέτησή τους.

Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 ΑΘΗΝΑ,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 10440 ή 2103376700,
email: info@hobis.gr,
ιστοσελίδα: https://www.hobis.gr

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν αποτελεί τράπεζα και δεν ενεργεί οποιασδήποτε μορφής τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, δεν δέχεται καταθέσεις και δεν τηρεί λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσεως.

Σημειώνουμε ότι οι κάθε μορφής καταθέσεις στις τράπεζες καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, το οποίο ισχύει και έναντι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Μάλιστα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τους απαραίτητους μηχανισμούς για να διαβιβάζει σχετικά αιτήματα στις τράπεζες μέλη της.

Συνεπώς, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά, προκειμένου να λάβετε πληροφόρηση για τη διαδικασία νομιμοποίησης σας και στη συνέχεια για την τυχόν ύπαρξη καταθετικών λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων κλπ).

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν τηρεί σχετικά αρχεία.

Για τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε. (οδός Αλαμάνας 1 & Πρεμετής 151 25 Μαρούσι, τηλέφωνο: 210-36.76.700, ιστοσελίδα: http://www.tiresias.gr, email: tiresias@tiresias.gr.), η οποία και θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία πρόσβασης στα αρχεία της.»

  

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία