Η Ένωση / Προφίλ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαριστώ τις Διοικήσεις των Τραπεζών για την τιμή που μου έκαναν  εκλέγοντάς με Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για την επόμενη διετία. Παλαιότερα, είχα θητεύσει ως Πρόεδρος της ΕΕΤ την εποχή που ξεκίνησε η βαθιά δημοσιονομική κρίση (2010-2012), η οποία συμπαρέσυρε σε μεγάλες δοκιμασίες τον τραπεζικό κλάδο. Επανέρχομαι στην ίδια θέση σε μια περίοδο που, παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες  που προκαλούν η πανδημία και οι διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχει αισιοδοξία για τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. 

Όπως ήδη ακούσατε από την εισαγωγική ομιλία του κ. Χαντζηνικολάου έχουμε μπροστά μας μία εξαιρετικά απαιτητική διετία, γεμάτη αβεβαιότητες και πολλές προκλήσεις για την Ελληνική οικονομία (αλλά και την παγκόσμια οικονομία), το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για την ίδια την Ένωση. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μια πορεία σημαντικού μετασχηματισμού. Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την ρευστότητα που πλέον διαθέτουν χρηματοδοτούν αποτελεσματικά σημαντικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτή την νέα πορεία του τραπεζικού συστήματος αναλαμβάνω την Προεδρία της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών με πλήρη επίγνωση της ανάγκης για επαναπροσδιορισμό του ρόλου της, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Πράγματι, όπως ήδη ακούσατε στον απολογισμό εργασιών, αλλά και στην παρουσίαση της δράσης για τη χρονιά  που ακόμη διανύουμε, το ενδιαφέρον του τραπεζικού κλάδου στρέφεται, τόσο στην περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών όσο και στη στήριξη και χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Η διαφαινόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τους αναμενόμενους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές για το τραπεζικό σύστημα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου υπεγράφησαν μετά από διαβούλευση με τον τραπεζικό κλάδο και με τους λοιπούς παραγωγικούς φορείς οι Υπουργικές Αποφάσεις για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εικόνα για τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας έγινε σαφέστερη. Ψηφιακός μετασχηματισμός, εξωστρέφεια, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών εξαγορών και συγχωνεύσεων, καινοτομία, έρευνα και πράσινη μετάβαση θα κυριαρχήσουν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας την επόμενη πενταετία. Μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για να βοηθήσουμε ακόμη πιο ουσιαστικά τις πολλές σε αριθμό, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν το μέγεθος τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Εξίσου αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον μας και για τα νοικοκυριά, καθώς η πιστωτική επέκταση και των ιδιωτών ανακάμπτει με γοργούς ρυθμούς.

Η σημερινή, ωστόσο, Γενική Συνέλευση, που προηγήθηκε της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι καθοριστική και για την ίδια την ΕΕΤ. Η εντολή που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι να προχωρήσουμε σε αναδιαρθρώσεις και αλλαγές που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της Ένωσης και να εξορθολογήσουμε περαιτέρω τη λειτουργία των οργάνων της. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά που έγινε στην Ένωση, τα τελευταία δύο χρόνια  για τη βελτίωση της λειτουργίας της, απέφερε καρπούς, γιατί ανέδειξε τις ελλείψεις και κατέγραψε τις μελλοντικές ανάγκες. Είναι εξάλλου βασικό χαρακτηριστικό της Ένωσης ότι τα μέλη επανεξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία και αποστολή της και την προσαρμόζουν στις ανάγκες των καιρών.

Παρά τις αβεβαιότητες και τις δυσκολίες της περιόδου αυτής θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα επιτύχουμε τους στόχους που θέτουμε για το μέλλον. Θεωρώ επίσης χρέος μου να διαβεβαιώσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθώ στα απαιτητικά καθήκοντα του Προέδρου, με προσήλωση σε βασικές αρχές, όπως η σκληρή και μεθοδική δουλειά, η συνέπεια, η λογοδοσία, ο αλληλοσεβασμός και η επιδίωξη επίτευξης συναινέσεων. Αυτές οι αρχές θα διέπουν τη συνεργασία μου με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη Γενική Γραμματέα και το στελεχιακό δυναμικό της Ένωσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για την εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα τον απερχόμενο Πρόεδρο, το φίλο Γιώργο Χαντζηνικολάου.  Με τους ήπιους τρόπους του, τη συστηματική αν και αθόρυβη δουλειά του εκπροσώπησε επάξια την Ένωση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και με το πνεύμα συναίνεσης που τον διέπει προετοίμασε την Ένωση για μια νέα πορεία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.

Βασίλειος Ράπανος 
Πρόεδρος ΕΕΤ

 

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

 Χαρούλα Απαλαγάκη 
Acting Γενική Διευθύντρια ΕΕΤ

Η συμβολή των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ στην ελληνική οικονομία

Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 18 τράπεζες-μέλη, 10 τακτικά και 8 συνδεδεμένα, με (στοιχεία 31/12/2022):

  • 29.177 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους
  • 1.470 τραπεζικά καταστήματα
  • 6.040 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
  • δραστηριοποίηση σε 10 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων (Αίγυπτος, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Σερβία) με 517 τραπεζικά καταστήματα και 8.707 απασχολούμενο προσωπικό.
Επισήμανση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.