Covid-19

 

Η ΕΕΤ, σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού.Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών/κανονιστικών εξελίξεων, διαμόρφωσε την ειδική αυτή ενότητα για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καταναλωτές, επιχειρήσεις κτλ.). Επίσης, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, έχει συμπεριλάβει ειδικό πεδίο με ανακοινώσεις, σχετικές με τη συγκεκριμένη θεματική, αλλά και χρήσιμους συνδέσμους για την περαιτέρω αναζήτηση χρήσιμου πληροφοριακού υλικού.

 

A. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
ΕΒΑ Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis - 2.6.2020 EBA Thematic Note - The EU Banking Sector: First insights into the COVID‐19 impacts - 25.5.2020 Opinion of the European Central Bank on amendments to the Union prudential framework in response to the COVID-19 pandemic (CON/2020/16) - 20.5.2020 Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU - 28.4.2020 ΕΒΑ Statement on the application of the prudential framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak - 22.4.2020 EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic - 22.4.2020 ΕΒΑ FINAL draft Regulatory Technical Standards οn prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) - 22.4.2020 Regulation (EU) 2020/533 of the European Central Bank of 15 April 2020 on the extension of deadlines for the reporting of statistical information (ECB/2020/23) - 17.04.2020 ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk - 16.04.2020 ECB communication to reporting agents on the collection of statistical information1 in the context of COVID-19 - 15.4.2020 Macroprudential measures taken by national authorities since the outbreak of the coronavirus pandemic - 14.4.2020 ECB supports macroprudential policy actions taken in response to coronavirus outbreak - 15.4.2020 Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis - 02.04.2020 ΕΒΑ Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19 - 31.03.2020 ΕΒΑ Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration - 31.03.2020 Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19 - 27.03.2020 Recommendation of the ECB on dividend distributions during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (ECB/2020/1) (ECB/2020/19) - 27.03.2020 EBA Further actions to support banks' focus on key operations: postponed EBA activities - 25.03.2020 ΕΒΑ Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures - 25.03.2020 ECB statement (ready to adjust measures-addition to 12/03/2020) - 18.03.2020 ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus - 12.03.2020 EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector (EU-wide stress test postponed, usage of flexibility by banks) - 12.03.2020
Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
ESMA PUBLIC STATEMENT - Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports - 20.5.2020 ESMA – non-renewal and termination of short selling bans by Austrian FMA, Belgian FSMA, French AMF, Greek HCMC, Italian CONSOB and Spanish CNMV - 18.5.2020 ESMA supports ESRB actions to address COVID-related systemic vulnerabilities - 14.5.2020 ESMA highlights challenges for rating Collateralised Loan Obligations - 13.5.2020 ESMA Public Statement - COVID-19: Reminder of firms’ MiFID II conduct of business obligations in the context of increasing retail investor activity - 6.5.2020 ESAs Joint RTS on amaendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-19 outbreak - 4.5.2020 ESMA issues new Q&A on alternative performance measures in the context of COVID-19 - 17.04.2020 Opinion of the European Securities and Markets Authority of 15 April 2020 on the proposed emergency measure by the Hellenic Capital Market Commission under Section 1 of Chapter V of Regulation (EU) No 236/2012 - 15.4.2020 Qs&As related to HCMC's Decision of 17.3.2020 on short selling ban - Updated - 15.4.2020 Δελτίο τύπου_Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παράταση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων, ή άλλων συναλλαγών οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών - 15.4.2020 ESMA Public Statement - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding the timeliness of fulfilling external audit requirements for interest rate benchmarks under the Benchmarks Regulation- 9.4.2020 ESMA postpones the publication dates of the annual transparency calculations for non-equity instruments and for the quarterly systematic internaliser data for non-equity instruments other than bonds - 9.4.2020 ESMA extends MiFID II/MiFIR transparency review report consultation to 14 June 2020 - 9.4.2020 ESMA Public Statement: Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the deadlines for the publication of periodic reports by fund managers - 9.4.2020 ESMA updates its risk assessment in light of the COVID-19 pandemic - 2.4.2020 ESMA Public Statement - COVID-19: Clarification of issues related to the publication of reports by execution venues and firms as required under RTS 27 and 28 - 31.03.2020 ESMA confirms application date of equity transparency calculations - 27.03.2020 ESMA Public Statement - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding publication deadlines under the Transparency Directive - 27.03.2020 ESMA clarifies position on SFTR backloading - 26.03.2020 ESMA Public Statement - Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9 - 25.03.2020 ESMA extends consultations response dates - 20.03.2020 ESMA Public Statement - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding the new tick size regime for systematic internalisers - 20.03.2020 Public statement - COVID-19: Clarification of issues related to the application of MiFID II requirements on the recording of telephone conversations - 20.03.2020 Opinion of the European Securities and Markets Authority of 19 March 2020 on a proposed emergency measure by the Hellenic Capital Market Commission under Section 1 of Chapter V of Regulation (EU) No 236/2012 - 18.03.2020 Public statement - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets – postponement of the reporting obligations related to securities financing transactions under the Securities Financing Transactions Regulation and under Markets in Financial Instruments Regulation - 18.03.2020 ESMA requires net short position holders to report positions of 0,1% and above - 16.03.2020 ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact - 11.03.2020
Γ. Λοιπά θέματα
European Commission's Communication on Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation - 27.05.2020 ECB Press Release: Pandemic increases risks to financial stability - 26.5.2020 The General Board of the European Systemic Risk Board takes first set of actions to address the coronavirus emergency at its extraordinary meeting on 6 May 2020 - 14.5.2020 ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations - 30.04.2020 ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy - 30.04.2020 ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability - 22.4.2020 European Council Joint Roadmap for Recovery - 21.04.2020 European Data Protection Board (‘EDPB’) – Guidelines 3/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak - 21.04.2020 European Data Protection Board (‘EDPB’) – Guidelines 4/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak - 21.04.2020 Decision of the ECB of 7 April 2020 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework and Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2020/20) - 07.4.2020 Guideline of the ECB of 7 April 2020 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2020/21) - 07.4.2020 ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021 - 02.04.2020 EBA Statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-19 pandemic - 31.03.2020 CEAOB emphasises the following areas that are of high importance in view of Covid-19 impact on audits of financial statements - 25.03.2020 ΕΒΑ Statement on consumer and payment issues in light of COVID19 - 25.03.2020 Monetary policy decisions (Additional longer-term refinancing operations (LTROs), more favourable terms to all TLTRO III operations, additional net asset purchases of euro 120 billion, unchanged interest rate, reinvestments of principal payments from maturing securities) - 12.03.2020 ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) - 12.03.2020 ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity - 12.03.2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 2146) - 03.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 2076) - 30.05.2020 Δημοσίευση του Ν. 4690/2020 (Άρθρα 74-77) – Επαναλειτουργία των δικαστηρίων - 30.05.2020 Νόμος 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 104) - 30.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)» (ΦΕΚ Β’ 2029) - 28.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 20788/610 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)» (ΦΕΚ Β’ 2083) - 30.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2086) - 30.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2087) - 31.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1987) - 23.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1988) - 23.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (ΦΕΚ Β’ 1856) - 15.05.2020 Απόφαση Α. 1114 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84)» (ΦΕΚ Β’ 1858) - 15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 101 «Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1645)» (ΦΕΚ Β’ 1862) - 15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 18657/370 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)» (ΦΕΚ Β’ 1863) - 15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1868) - 17.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1869) - 17.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.30620 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ Β’ 1870) - 17.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» (ΦΕΚ Β' 1857) - 15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 30344 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) έως και τις 31.5.2020» (ΦΕΚ Β' 1848) - 14.05.2020 Υπουργική Απόφαση Α.1105 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ Β’ 1821) - 13.05.2020 Υπουργική Απόφαση Α.1106 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β’ 1823) - 13.05.2020 Υπουργική Απόφαση Α.1107 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 (Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις) της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β’ 1824) - 13.05.2020 Υπουργική Απόφαση Α.1108 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1822) - 13.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19» (ΦΕΚ Β' 1800) - 11.05.2020 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2500/6 «Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1768) - 08.05.2020 Υπουργική Απόφαση 44417 «2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1769) - 08.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 (Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών) της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1775) - 09.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου (Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων) της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β’ 1775) - 09.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1776) - 10.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 17787/520 «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)» (ΦΕΚ Β’ 1778) - 10.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 17788/346 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ Β’ 1779) - 10.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1780) - 10.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.29116 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00» (ΦΕΚ Β’ 1781) - 10.05.2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12997/231/23-3-2020 Υπουργικής Απόφασης «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1694) - 04.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α' 90) - 01.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.27813 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1644) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 94 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1645) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Α. 1099 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1646) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1647) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ Β’ 1648) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00» (ΦΕΚ Β’ 1649) - 03.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.16604/3224 «Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» (ΦΕΚ Β' 1629) - 29.04.2020 Υπουργική Απόφαση 41787 «Προκήρυξη της δράσης Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1612) - 27.4.2020 Νόμος 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 86) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 16135/499 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)» (ΦΕΚ Β' 1566) - 24.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ88/24.4.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β'1457) κοινής υπουργικής απόφασης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων» (ΦΕΚ Β' 1578) - 24.04.2020 Υπουργική Απόφαση 19160 «Μερική άρση αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου Αθηνών» (ΦΕΚ Β’ 1582) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797 «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1585) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 «Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», μέσω της οποίας παρατείνεται ο προσωρινός περιορισμός έως τις 4 Μαΐου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. (ΦΕΚ Β’ 1585) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 89 «Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)» (ΦΕΚ Β’ 1587) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26806 «Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1587) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ Β’ 1587) - 25.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (ΦΕΚ Β' 1588) - 25.04.2020 Υπουργική Απόφαση 40286 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1560) - 23.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.16073/287 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (ΦΕΚ Β' 1547) - 22.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 39162 ΕΞ 2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1457) - 16.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Α. 1091 «Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135)» (ΦΕΚ Β' 1466) - 16.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 15687/282 «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (ΦΕΚ Β' 1468) - 16.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 350 «Διαδικασία πληρωμών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορωνοϊό COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» (Αριθμός πρόσκλησης 2/2020)» (ΦΕΚ Β' 1418) - 15.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΦΕΚ Β' 1384) - 14.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1083 «Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1387) - 14.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1084 «Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1387) - 14.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1085 «Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1388) - 14.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1086 «Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1388) - 14.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («ΠΝΠ») «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 84) - 13.04.2020 Νόμος 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83) - 10.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 14920/491 «Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (ΦΕΚ Β’ 1290) - 10.04.2020 Υπουργική Απόφαση 37674 «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1291) - 10.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1078 «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020» (ΦΕΚ Β΄ 1292) - 10.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1079 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020» (ΦΕΚ Β’ 1292) - 10.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Α. 1080 «Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135)» (ΦΕΚ Β’ 1294) - 10.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24406 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1299) - 10.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (ΦΕΚ Β' 1301) - 11.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (ΦΕΚ Β’ 1302) - 11.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1302) - 11.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1081 «Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου («Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας») της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α')» (ΦΕΚ Β’ 1303) - 11.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 1016/14/62 «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (ΦΕΚ Β' 1275) - 09.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 24112 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1272) - 09.04.2020 Απόφαση Α. 1077 του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Β' 1207) - 07.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 14556/448 «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55)» (ΦΕΚ Β' 1208) - 07.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)» (ΦΕΚ Β' 1168) - 04.04.2020 Νόμος 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 76) - 03.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1072 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β’ 1157) - 03.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1073 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β’ 1158) - 03.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1074 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β΄1159) - 03.04.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1075 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», (ΦΕΚ Β’ 1160) - 03.04.2020 Υπουργική Απόφαση οικ.2/16250/ΔΛΤΠ «Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1164) - 03.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Α. 1076 «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (ΦΕΚ Β' 1135) - 02.04.2020 Υπουργική Απόφαση 34077 «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου 21 της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β' 1116) - 01.04.2020 Υπουργική Απόφαση 1068 «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β' 1113) - 31.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75) - 30.03.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1060 «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β' 1083) - 30.03.2020 Υπουργική Απόφαση 12998/232 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1078) - 28.03.2020 Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» - (ΦΕΚ Β' 1081) - 28.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (ΦΕΚ Β' 1074) - 27.03.2020 Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου («ΠΝΠ») με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β' 1077) - 27.03.2020 Κοινή Υουργική Απόφαση 20797 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986)» (ΦΕΚ Β' 1040) - 26.03.2020 Υπουργική Απόφαση 1061 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β' 1043) - 26.03.2020 Υπουργική Απόφαση 1062 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1043) - 26.03.2020 Υπουργική Απόφαση 1063 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1043) - 26.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 1044) - 26.03.2020 Υπουργική Απόφαση 12997/231 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 993) - 23.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π οικ 20036 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 986) - 22.03.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1053 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β' 949) - 21.03.2020 Υπουργική Απόφαση Α. 1054 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Β' 950) - 21.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 68) – 20.03.2020 Δελτίο Τύπου - Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων, ή άλλων συναλλαγών οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών - 17.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 916) – 17.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 915) – 17.03.2020 Υπουργική Απόφαση 179 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β’ 861) – 15.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 18176/2020 "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020" - (ΦΕΚ Β 864) - 15.03.2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Β’ 858) – 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α’ 64) – 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (‘COVID-19’) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55) – 11.03.2020
A. Ανακοινώσεις ΕΕΤ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ - 19.05.2020 Οι ελληνικές τράπεζες συμβάλλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης - 08.05.2020 Πληρωμή συντάξεων μηνός Μαΐου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ - 21.04.2020 Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες - 02.04.2020 Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ - 26.03.20 Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανακοίνωση της 24ης Μαρτίου 24.3.2020 Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - 24.03.2020 Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών φυσικών προσώπων από τις τράπεζες – 19.3.2020 Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της πανεθνικής προσπάθειας να μειωθούν οι κίνδυνοι μετάδοσης του κορωνοϊού, θα ήθελε να ενημερώσει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που μπορούν να διενεργούν χωρίς φυσική τους παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα – 18.3.2020 H Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία – 17.3.2020 Ανακοίνωση ΕΕΤ – 13.3.2020
Β. Ανακοινώσεις Τρίτων Φορέων
EBF Press Release - Covid-19: Banks acting responsibly as part of society, EC Roundtable is told - 28.05.2020 ECB Press Release on pandemic increases risks to financial stability - 26.05.2020 EBF supports Covid-19 update on EU banking package - 28.04.2020 ECB communication to reporting agents on the collection of statistical information1 in the context of COVID-19 - 15.4.2020 Eurogroup Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic - 09.04.2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures - 07.04.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Ένταξη των νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης, με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου - 03.04.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής - 03.04.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού για την κατάθεση δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών λόγω του κορονοϊού - 03.04.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο - 30.03.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απαλλαγή από δασμούς και Φ.Π.Α. των ειδών που εισάγονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού - 27.03.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού - 27.03.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού (επικαιροποιημένη λίστα) - 24.03.2020 Eurogroup - Remarks by Mário Centeno following the Eurogroup videoconference of 24 March 2020 - 24.03.2020 EcoFin Council - Statement of EU ministers of finance on the Stability and Growth Pact in light of the COVID-19 crisis - 23.03.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού – 20.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού – 20.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού – 20.3.2020 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Τοποθετήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και του Υφυπουργού, κ. Γιάννη Τσακίρη, στην παρουσίαση της 3ης δέσμης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού – 20.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Ανακοινώσεις για την τρίτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού – 19.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τις σημερινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – 19.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, για τη δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού – 18.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για τη δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού – 18.3.2020 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Τοποθέτηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, κατά την παρουσίαση των μέτρων ρευστότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – 18.3.2020 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Τοποθέτηση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την παρουσίαση των μέτρων ρευστότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – 18.3.2020 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020 – 18.3.2020 European Central Bank - ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) – 18.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Ανακοινώσεις για τη δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού – 17.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τις αποφάσεις του Eurogroup – 17.3.2020 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι 31/3/2020 – 17.3.2020 Eurogroup - Statement on COVID-19 economic policy response – 16.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τις παρεμβάσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της πανδημίας του κορονοϊού – 13.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Δράσεις πρόληψης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον κορονοϊό – 11.3.2020 Υπουργείο Οικονομικών - Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για την πρώτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού – 10.3.2020