Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

  • 2 Φεβρουαρίου 2024

Επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων και το μεταξύ τους περιθώριο (spread) – Δεκέμβριος 2023

Περισσότερα

  • 3 Νοεμβρίου 2023

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2023 ανακοίνωσής της ως προς τα κοινά διατραπεζικά ερωτηματολόγια για την ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων σε κριτήρια ESG, διευκρινίζει τα ακόλουθα

1. Στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης τους  με τις επιχειρήσεις οι τράπεζες μέλη, που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διατραπεζική πρωτοβουλία (ESGr / Πρωτοβουλία κοινού διατραπεζικού ESG ερωτηματολογίου), ενδέχεται να έχουν ήδη αποστείλει, ατομικά οι ίδιες, δικά τους ερωτηματολόγια, και μάλιστα με  χρήση της πλατφόρμας ESGr, στο πλαίσιο δοκιμαστικών εφαρμογών της.

2. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η συμπλήρωση αυτών των ερωτηματολογίων, δεν υποκαθιστά την ανάγκη συμπλήρωσης του κοινής αποδοχής διατραπεζικού ESG ερωτηματολογίου, το οποίο έχει προκύψει από την ως άνω διατραπεζική πρωτοβουλία, και το οποίο αποστέλλεται με ειδικό σύνδεσμο.

3. Επίσης, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του κοινού διατραπεζικού ESG ερωτηματολογίου, παρακαλούνται οι επιχειρήσεις να δημιουργούν τους αποκλειστικούς για τη διατραπεζική πρωτοβουλία κωδικούς, οι οποίοι αφορούν στη διαδικασία συμπλήρωσης αυτού, σημειώνοντας ότι οι αρχικοί κωδικοί που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο δοκιμών έχουν διαγραφεί.

4. Tέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι η συμπλήρωση του κοινού διατραπεζικού ESG ερωτηματολογίου θα απαιτείται να γίνεται μια φορά ετησίως και οι απαντήσεις σας θα αποστέλλονται από την πλατφόρμα ESGr σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό ότι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό σε κακόβουλες επικοινωνίες που γίνονται από τρίτους με πρόφαση την παροχή αποζημίωσης από τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα των τελευταίων δύο μηνών ή την καταβολή έκτακτου επιδόματος (πχ. Market pass, fuel pass, youth pass κ.λπ).

Ειδικότερα τρίτοι, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι τραπεζών, λογιστές, εφοριακοί, υπάλληλοι Υπουργείων ή εκπρόσωποι του https://arogi.gov.gr/ επικοινωνούν με ανυποψίαστους πολίτες και ζητούν ή/και παραπέμπουν σε απατηλές ιστοσελίδες για να υποκλέψουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και καρτών τους.   

Οι πολίτες θα πρέπει να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι σε αυτές τις επικοινωνίες (τηλεφωνικές, με e-mail ή sms) και να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κωδικούς τους στο e-Βanking / Mobile App ή τα στοιχεία της κάρτας τους ή τυχόν κωδικούς μίας χρήσης (OTP).

  • 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης  Τραπεζών (ΕΕΤ) κ. Β. Ράπανος επισκέφθηκε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκη και τον ενημέρωσε για τα μέτρα που αποφάσισαν τα μέλη της Ένωσης για την ανακούφιση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

Περισσότερα

  • 10 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική ΄Ενωση Τραπεζών, σε συνέχεια και της από 25 Ιουλίου 2023 ανακοινώσεώς της, γνωστοποιεί ότι οι Τράπεζες μέλη της θα στηρίξουν και πάλι, με κάθε πρόσφορο τρόπο, επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί από τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα των τελευταίων δύο μηνών. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν άμεσα από την ΕΕΤ και κάθε μέλος χωριστά.  Πολίτες και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να υποβάλουν επείγοντα αιτήματα ιδίως σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τις τράπεζες συνεργασίας τους.