Ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό / Επιτόκια και προμήθειες τραπεζών

 

Στοιχεία επιτοκίων
Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 154
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, Τράπεζα της Ελλάδος