Γενική Γραμματεία / Τομείς παραγωγικής δραστηριότητας

 

Η εκπλήρωση των επιμέρους δώδεκα στόχων του καταστατικού σκοπού της Γενικής Γραμματείας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών υλοποιείται από τις εργασίες και το συντονισμό διατραπεζικών δράσεων που αναλαμβάνουν οι τομείς παραγωγικής δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας, πάντοτε υπό το συντονισμό και την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα.

 

Χαρούλα Απαλαγάκη
Λιγοψυχάκη Κυριακή
τηλ. 210 3386 513

Κουτσούκου Δήμητρα
τηλ. 2103386 514
Ιωάννης Μούργελας
Κωνσταντίνος Ραδαίος
Σύλβια Φιλιππάκη

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Tηλ.: 210 3386 539

Άννα Βασίλα
Ειρήνη Παρασύρη
Νικήτας Μπομπότης
Αναστασία Δασμάνογλου
Ιουλία Παπασταύρου

Tηλ.: 210 3386 579
Βασίλης Παναγιωτίδης - Επικεφαλής Τομέα

Άννα Γαρυφάλλη
Ευσταθία Παπαδαντωνάκη
Δημήτρης Βοβολίνης
Δημήτρης Σόκκας
Κωνσταντίνα Κλητοράκη

Tηλ.: 210 3386 549
Γιώργος Καμπουράκης - Επικεφαλής Τομέα

Παναγιώτης Χαμπεσής
Δημήτρης Βοβολίνης

Tηλ.: 210 3386 548
e-mail: PressOffice@hba.gr
Γιώργος Καμπουράκης - Επικεφαλής Τομέα

Κρίστη Κακομανώλη
Αναστάσιος Λάκκας
Βούλα Kολιντζίκη
Φωτεινή Γάγγα

Tηλ.: 210 3386 557
Διονύσης Σόκκας - Επικεφαλής Τομέα

Αντωνία Γιάνναρη
Λάμπρος Καλογεράκης
Αριστείδης Μουρατίδης
Λευτέρης Μαραζιώτης
Αννα Μπουλογούρη
Αθανάσιος Σκουτέλης

Tηλ.: 210 3386 549
Γιώργος Καμπουράκης - Επικεφαλής Τομέα

Αικατερίνη Νόλκα

Tηλ.: 210 3386 529

Σπύρος Ράπτης
Πολύδωρος Τσιγκρής
Κωνσταντίνος Λεφέβρ

Tηλ.: 210 3386 400

Σοφία Ζιάκου
Πέτρος Παπαδόπουλος
Νικόλ Κουμουνδούρου
Ελένη Σακελλαρίου
Μαρία Παπουτσή
Ιωάννα Πολίτη