Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Νομικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Μέλη:
Μιχαήλ Σταθόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιωάννης Γιαννίδης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σπυρίδων Φλογαϊτης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χαρούλα Απαλαγάκη
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χρήστος Γκόρτσος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γιώργος Ορφανίδης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γεώργιος Λιακόπουλος
Νομικός Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ορέστης Κανελλάκης
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ALPHA BANK
Δημήτριος Κανελλόπουλος 
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ATTICA BANK
Γεώργιος Βασαλάκης
General Councel HSBC FRANCE
Σταύρος Μανούσος
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Κωνσταντίνος Κασμάς
Δικηγόρος CITIBANK EUROPE PLC
Αναστασία Πετσινάρη 
Νομική Σύμβουλος OPTIMA BANK Α.Ε.
Ιωάννης Μούργελας
Νομικός Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ