Γενική Γραμματεία / Νομικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Μέλη:
Μιχαήλ Σταθόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σπυρίδων Φλογαϊτης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιωάννης Γιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος
Γιώργος Ορφανίδης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γεώργιος Λιακόπουλος
Νομικός Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ορέστης Κανελλάκης
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ALPHA BANK
Μάριος Μπαχάς
Νομικός Σύμβουλος ATTICA BANK
Γεώργιος Βασαλάκης
General Councel HSBC FRANCE