Γενική Γραμματεία / Νομικό Συμβούλιο

 

 

Πρόεδρος:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Μέλη:
Μιχαήλ Σταθόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γεώργιος Καλλιμόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χαρούλα Απαλαγάκη
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σπυρίδων Φλογαϊτης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιωάννης Γιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος
Αθανάσιος Συρράκος
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ALPHA BANK
Μάριος Μπαχάς
Νομικός Σύμβουλος ATTICA BANK
Γεώργιος Βασαλάκης
General Councel HSBC FRANCE
Κωνσταντίνος Κασμάς
Διευθυντής Νομικού Τμήματος CITIBANK EUROPE Plc