Γενική Γραμματεία / Νομικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Μέλη:
Μιχαήλ Σταθόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σπυρίδων Φλογαϊτης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιωάννης Γιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος
Γιώργος Ορφανίδης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Γεώργιος Λιακόπουλος
Νομικός Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ορέστης Κανελλάκης
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ALPHA BANK
Μάριος Μπαχάς
Νομικός Σύμβουλος ATTICA BANK
Γεώργιος Βασαλάκης
General Councel HSBC FRANCE
Χρήστος Ηλιόπουλος
Νομικός Σύμβουλος CITIBANK INTERNATIONAL Limited
Θάλεια Εμίρη
Chief Legal Officer PRAXIA BANK A.E.