Τελευταία Νέα

  • 30
  • ΝΟΕ
30.11.2021 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατάργηση και αντικατάσταση των επιτοκιακών δεικτών CHF LIBOR και ΕΟΝΙΑ (Benchmarks Reform)

Για μια σειρά από λόγους έχει αποφασιστεί η αντικατάσταση των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς, όπως το LIBOR, αλλά και άλλων διατραπεζικών επιτοκίων (‘IBORs’). Ήδη από το 2014, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) πρότεινε την αναμόρφωση του πλαισίου των IBORs και την αντικατάστασή τους από επιτόκια που διαμορφώνονται βάσει συναλλαγών σε διατραπεζικές αγορές δανεισμού μίας ημέρας (‘risk-free rates’).

  • 26
  • ΝΟΕ
26.11.2021 | ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ»)
για ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο

Η 133η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της ΕΤΟ πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή (τηλεδιάσκεψη και φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες), στις 26 Νοεμβρίου 2021. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Ράπανο, και τη Γενική Γραμματέα, κα Χαρούλα Απαλαγάκη.

 Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα - European Money Quiz

Το European Money Quiz είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για το Χρήμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ