Στατιστικά Στοιχεία / Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα

 

Ετήσια Έκθεση
2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
   
Number of Monetary Financial Institutions (MFIs)
on 1st January 2014
Ιανουάριος 2014
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Finacial Stability Review
Νοέμβριος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Banking Structure Report
Νοέμβριος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
   
BIS Quarterly Review
Ιούνιος 2013
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
   
Finacial Stability Review
Μαϊος 2013
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Ετήσια Έκθεση
2012
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωσύστημα
   
Finacial Stability Review
Ιούνιος 2012
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
European Banking Sector
Facts and Figures 2012
Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Financial Stability Review
Δεκέμβριος 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
European Banking Sector - Facts and Figures 2011/2012
Eυρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
   
Structural indicators for the EU Banking Sector
Δεκέμβριος 2011
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Structural indicators for the EU Banking Sector
Ιανουάριος 2010
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Financial Stability Review
Δεκέμβριος 2009
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
Financial Stability Review - The Euro Area Banking Sector
Ιούνιος 2008
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
EU banking structures
Οκτώβριος 2007
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
EU banking structures
Οκτώβριος 2008
Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα
   
EU banking sector stability
Νοέμβριος 2006
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
EU banking structures
Οκτώβριος 2006
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
   
General statistics on the european banking sector
Δεκέμβριος 2006
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
   
General statistics on the european banking sector
Δεκέμβριος 2005
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία