Τελευταία Νέα - Ιστορικό

  • 25
  • ΜΑΪ
25.05.2020

Εταιρικά νέα

Εντός του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί, με τηλεδιάσκεψη η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση της ΓΣ θα αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank AE, και μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος της ΕΕ της ΕΕΤ, καθώς και τα νεοκλεγέντα μέλη αυτής κ. Δημήτριος Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank και Κωνσταντίνος Κάμαρης, Γενικός Διευθυντής της HSBC.Τον Μάιο, η ΕΕΤ θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΟΙΚ για το Συνεγγυητικό.

  • 15
  • ΜΑΪ
15.05.2020

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ»)

Οι τράπεζες παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19