Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Alpha Bank
Τράπεζα Eurobank
Attica Bank