Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος (μέλη ΕΕΤ) / Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα Πειραιώς
Alpha Bank
Τράπεζα Eurobank
Attica Bank