Γενική Γραμματεία / Επιστημονικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Αναστάσιος Αναστασάτος
Βοηθός Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Μέλη:
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νικόλαος Μαγγίνας
Senior Economist ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παναγιώτης Καπόπουλος
Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών ALPHA BANK
Νικόλαος Βέττας
Καθηγητής Οικονομικώv ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μιχάλης Μητσόπουλος 
Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ