Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Επιστημονικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Αναστάσιος Αναστασάτος
Βοηθός Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Μέλη:
Νικόλαος Μαγγίνας
Senior Economist ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Παναγιώτης Καπόπουλος
Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών ALPHA BANK
Νικόλαος Βέττας
Καθηγητής Οικονομικώv ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μιχάλης Μητσόπουλος 
Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ