Γενική Γραμματεία / Επιστημονικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Αναστάσιος Αναστασάτος
Βοηθός Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Μέλη:
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νικόλαος Μαγγίνας
Senior Economist ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παναγιώτης Καπόπουλος
Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών ALPHA BANK
Νικόλαος Βέττας
Καθηγητής Οικονομικώv ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μιχαήλ Μασουράκης
Chief Economist ΣΕΒ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Νικόλαος Τραυλός
Καθηγητής Οικονομικών "The Kitty Kyriacopoulos Chair in Finance"