Γενική Γραμματεία / Επιστημονικό Συμβούλιο

 

Μέλη:
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νικόλαος Μαγγίνας
Senior Economist ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παναγιώτης Καπόπουλος
Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών ALPHA BANK
Αναστάσιος Αναστασάτος
Βοηθός Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Νικόλαος Βέττας
Καθηγητής Οικονομικώv ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μιχαήλ Μασουράκης
Chief Economist ΣΕΒ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Νικόλαος Τραυλός
Πρύτανης ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL