Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

Έτος: 2011

Ομοιόμορφοι Κανόνες ΔΕΕ για τις Καλύψεις μεταξύ Τραπεζών βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων
Ομοιόμορφοι Κανόνες ΔΕΕ για τις Καλύψεις μεταξύ Τραπεζών βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων
Περισσότερα

Έτος: 2011

Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2007 για τις ΟΣΠ 600, Έκδοση ΔΕΕ Νο. 681
Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2007 για τις ΟΣΠ 600, Έκδοση ΔΕΕ Νο. 681
Περισσότερα

Έτος: 2011

Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)
Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)
Περισσότερα

Έτος: 2007

ΟΣΠ 600 <br>Ομοιόμορφες συνήθειες και πρακτική <br>για τις ενέγγυες πιστώσεις - Αναθεώρηση 2007
ΟΣΠ 600
Ομοιόμορφες συνήθειες και πρακτική
για τις ενέγγυες πιστώσεις - Αναθεώρηση 2007
Περισσότερα

Έτος: 2004

Ομοιόμορφοι κανόνες <br>για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση ΔΕΕ 458
Ομοιόμορφοι κανόνες
για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση ΔΕΕ 458
Περισσότερα

Έτος: 1996

Ομοιόμορφοι κανόνες καλύψεων - Έκδοση ΔΕΕ 525
Ομοιόμορφοι κανόνες καλύψεων - Έκδοση ΔΕΕ 525
Περισσότερα

Έτος: 1995

Oμοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες - Έκδοση ΔΕΕ 522
Oμοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες - Έκδοση ΔΕΕ 522
Περισσότερα

Έτος: 1993

Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες για τις ενέγγυες πιστώσεις - Έκδοση ΔΕΕ 500
Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες για τις ενέγγυες πιστώσεις - Έκδοση ΔΕΕ 500
Περισσότερα

Έτος: 1984

Ομοιόμορφοι κανόνες εισπράξεως αξιών - ΔΕΕ 322
Ομοιόμορφοι κανόνες εισπράξεως αξιών - ΔΕΕ 322
Περισσότερα