Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 1996

Ομοιόμορφοι κανόνες καλύψεων - Έκδοση ΔΕΕ 525

Ομοιόμορφοι κανόνες καλύψεων - Έκδοση ΔΕΕ 525

Εκδότης: ΕΕΤ - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Χρονολογία Έκδοσης: 1996

Σελίδες: 48

Διάθεση: Για τις τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Για το κοινό:
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Κάνιγγος 27, τηλ.: 210 3810879

H αναθεώρηση των OKΣ του 1974, που αντικατέστησε την έκδοση του 1962, απεικόνισε την αυξανόμενη σπουδαιότητα των αγορών συναλλάγματος στο διεθνές εμπόριο και για πρώτη φορά έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην εμπλοκή μιας "τρίτης τράπεζας" στη διαδικασία της διεκπεραίωσης αξιώσεων καλύψεως για πληρωμές που διενεργούνται βάσει ενεγγύων πιστώσεων.

O καθορισμός των λειτουργιών της καλύπτριας τράπεζας συμπληρώθηκε στην αναθεώρηση των OKΣ του 1983 και τελειοποιήθηκε στους ισχύοντες OKΣ 500.

Προς ικανοποίηση της ανάγκης για ύπαρξη διεθνών προτύπων και για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η Τραπεζική Επιτροπή του ΔΕΕ συνέστησε το 1993 μια Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό του κατάλληλου πλαισίου για τους νέους κανόνες. Η έκδοση αυτή είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών της.