Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ - SEPA


 

Ενημερωτικές Εκδόσεις

    SEPA Cards Standardisation Volume (Version 7.05): Τρίμηνη Διαβούλευση έως την 5η Ιουνίου 2015     Clarification Paper: SEPA Credit Transfer and SEPA Direct Debit     Νέα έκδοση του SEPA Credit Transfer Rulebook (v. 8.0) του EPC που θα τεθεί σε εφαρμογή από 22 Νοεμβρίου 2015     Νέες εκδόσεις των SEPA Core (v. 8.0) & SEPA B2B Direct Debit (v. 6.0) Rulebooks του EPC που θα τεθούν σε εφαρμογή από 22 Νοεμβρίου 2015     Νέες εκδόσεις των SEPA Core (v. 9.0) & SEPA B2B (v. 7.0) Direct Debit Rulebooks του EPC που θα τεθούν σε εφαρμογή από 20 Νοεμβρίου 2016     The EPC Migration Tool Kit: Get Ready for SEPA     Τρίμηνη Διαβούλευση με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί των προτεινόμενων επικαιροποιήσεων των SEPA Credit Transfer, SEPA Core & B2B Direct Debit Rulebooks του EPC     Second SEPA migration report (Οκτώβριος 2013)     SEPA e-brochure (Οκτώβριος 2013)     SEPA GUIDANCE - Αύγουστος 2012     Σύντομη παρουσίαση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)     Σύντομη παρουσίαση του συστήματος μεταφοράς πιστώσεων του SEPA     Σύντομη παρουσίαση των συστημάτων άμεσων χρεώσεων του SEPA     Έμποροι: Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA     Επιχειρήσεις: Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA     Δημόσιος Τομέας: Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA     Ο SEPA για τους καταναλωτές     SEPA: Πληροφορίες για τον Δημόσιο Τομέα

 

Ενημερωτικά Βίντεο