Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ»

  Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την 7σέλιδη Γνώμη της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ», όπως ισχύει.

  Η Γνώμη αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

  Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας των εκτενών αλλαγών που επήλθαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009, μετά την τροποποίησή του από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσής της αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ

  Στις 13 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

  Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου:

  • Ελήφθησαν περισσότερες από 8.000 απαντήσεις από εκπροσώπους καταναλωτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων στη διαδικτυακή έρευνα της ΕΚΤ,
  • Η προστασία του απορρήτου, η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας και η πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα κατατάσσονται στην υψηλότερη θέση των επιλογών των Ευρωπαίων καταναλωτών, και
  • Η ΕΚΤ αναμένεται να δημοσιεύσει λεπτομερή ανάλυση την άνοιξη του τρέχοντος έτους, πριν από την απόφαση για την έκδοση (ή μη) ψηφιακού ευρώ.

  Δελτίο τύπου ΕΚΤ

 • Έκθεση της ΕΚΤ με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης

  Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση (148 σελίδων) αναφορικά με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Τα μετρητά είναι το δημοφιλέστερο μέσο για πληρωμές μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή. Η χρήση τους, ωστόσο, μειώνεται σταδιακά. Ειδικότερα, το 2019 οι ενήλικες καταναλωτές της ευρωζώνης χρησιμοποίησαν μετρητά για το 73% των συναλλαγών μικρής αξίας σε φυσικά σημεία πώλησης (48% σε όρους αξίας). Το 2016, το ποσοστό των αντίστοιχων αυτών συναλλαγών ήταν 79% (54% σε όρους αξίας).
  • Οι ανέπαφες πληρωμές με κάρτες και χωρίς τη χρήση PIN αυξάνονται. Ειδικότερα, η χρήση καρτών πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες κατά την τριετία 2017-2019, από 19% σε 24% (41% σε όρους αξίας). Το 2019, σχεδόν 4 στις 10 συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιήθηκαν ανέπαφα.
  • H πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιτάχυνε τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών.

  Έκθεση ΕΚΤ

 • Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15(6) και 40(4) του Νόμου 4172/2013 σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

  Στις 28 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3119) η υπ’ αριθμ. Α. 1163 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ εν γένει, που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

  ΦΕΚ Β’ 3119/28.7.2020

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 4 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο της PSD 2.

  Γνώμη ΕΒΑ