Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Διαδικτυακό “workshop” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/886 για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“Instant Payments Regulation”)

Στις 29 Μαΐου 2024 και ώρες 10:30 – 18:30 (ώρες Ελλάδος) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει 2ο διαδικτυακό “workshop” σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/886 (“Instant Payments Regulation”), σε συνέχεια αυτού που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2024.

Πληροφορίες workshop