Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών

Στις 14 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2750) η υπ’ αριθμ. 37848 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα υπ’ αριθμ. 119899 Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023).

Πιο συγκεκριμένα, επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση: «Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι) ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή των μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, η 30.6.2024».

ΦΕΚ Β’ 2750/14.5.2024