Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2001

Διεθνής πρακτική υποχρεώσεων - ISP98

Διεθνής πρακτική υποχρεώσεων - ISP98

Εκδότης: ΕΕΤ - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Χρονολογία Έκδοσης: 2001

Σελίδες: 152

Διάθεση: Για τις τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Για το κοινό:
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Κάνιγγος 27, τηλ.: 210 3810879

Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που αποτελεί το εξελικτικό προϊόν των Oμοιόμορφων Κανόνων και Συνηθειών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις (OΚΣ 500) και καλύπτει στην πράξη πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές και άλλες συναφείς συμβάσεις ανάληψης υποχρεώσεων που βρίσκονται σε αναμονή εκτέλεσης.

Kατά την επεξεργασία της ISP98 το ΔΕΕ συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Πρακτικής. Oι κανόνες, οι οποίοι αρχικά διαμορφώθηκαν από το Ινστιτούτο και όλους τους κλάδους της διεθνούς κοινότητας των υποχρεώσεων σε αναμονή, με την πάροδο πολλών χρόνων, εμπλουτίστηκαν από την Oμάδα Εργασίας του ΔΕΕ, η οποία τους επανεξέτασε και υπέβαλε προτάσεις κατά τους τελευταίους μήνες της επεξεργασίας τους. Tο αποτέλεσμα είναι το επιστέγασμα μιας παραγωγικής συνεργασίας, που σκοπό είχε να προσφέρει ένα ρεαλιστικό σύνολο κανόνων για τους χρήστες των υποχρεώσεων σε αναμονή σε παγκόσμιο επίπεδο.