Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2004

Ομοιόμορφοι κανόνες
για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση ΔΕΕ 458

Ομοιόμορφοι κανόνες <br>για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση ΔΕΕ 458

Εκδότης: Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2004

Σελίδες: 48

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Δίγλωσση έκδοση που αναφέρεται στις εγγυήσεις που λαμβάνουν τη μορφή επιστολής και καταπίπτουν μετά από αίτημα του λήπτη, καθώς και σε αυτές που καταπίπτουν μετά την παρουσίαση σειράς εγγράφων που αναφέρονται στο σώμα της επιστολής.