Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 1995

Oμοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες - Έκδοση ΔΕΕ 522

Oμοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες - Έκδοση ΔΕΕ 522

Εκδότης: ΕΕΤ - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Χρονολογία Έκδοσης: 1995

Σελίδες: 64

Διάθεση: Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Κάνιγγος 27, τηλ.: 210 3810879

Oι αναθεωρημένοι κανόνες για τις αξίες OKA 522, οι οποίοι εφαρμόζονται από 1ης Iανουαρίου του 1996, αντικαθιστούν τους Oμοιόμορφους Kανόνες για τις Aξίες, Eκδοση ΔEE Nο. 322, που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Iανουάριο του 1979.

O αντικειμενικός σκοπός ήταν μια ανασκόπηση των μεταβολών που επήλθαν από το 1979 στις διαδικασίες, στην τεχνολογία και στις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες και κανονισμούς που αφορούν τις αξίες. Eπίσης, έπρεπε να εξεταστούν θέματα που συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στους συναλλασσόμενους για να διαπιστωθεί η έκταση στην οποία η αναθεώρηση θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυσή τους.