Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 1998

Διεθνείς εμπορικοί κανόνες - Incoterms 1990

Διεθνείς εμπορικοί κανόνες - Incoterms 1990

Εκδότης: ΕΕΤ - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Χρονολογία Έκδοσης: 1992

Χρονολογία ανατύπωσης: 1998

Σελίδες: 219

ISBN: 92.842.0087.3

Διάθεση: Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Κάνιγγος 27, τηλ.: 210 3810879

Ο πωλητής και ο αγοραστής που συνάπτουν ένα διεθνές συμβόλαιο εμπορικής συναλλαγής επιθυμούν πάνω απ'όλα την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Αν κατά τη σύναψη τέτοιου συμβολαίου ο αγοραστής και ο πωλητής αναφερθούν ρητά σε κάποιον από τους Incoterms του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, τότε μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχουν προσδιορίσει με τρόπο απλό και ασφαλή τις ευθύνες που έχει αναλάβει ο καθένας τους. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παρανόησης και η συνακόλουθη αμφισβήτηση.

Το 1990 αναθεωρήθηκαν οι ευρύτατα διαδεδομένοι Incoterms, προκειμένου οι νέοι κανόνες να συμπεριλάβουν τις αλλαγές των τεχνικών των μεταφορών και να καταστούν συμβατοί με τις νέες εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI). Στην έκδοση αυτή, οι Incoterms παρουσιάζονται με νέα, πιο εύχρηστη μορφή, που επιτρέπει στον πωλητή και τον αγοραστή να ακολουθήσουν μια "βήμα προς βήμα" πορεία στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους.