Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2011

Ομοιόμορφοι Κανόνες ΔΕΕ για τις Καλύψεις μεταξύ Τραπεζών βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων

Ομοιόμορφοι Κανόνες ΔΕΕ για τις Καλύψεις μεταξύ Τραπεζών βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων

Εκδότης: Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2011

Σελίδες: 48

ISBN: 978-960-6867-14-9

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 10€ (έκπτωση 50% για τα μέλη της ΕΕΤ)

Οι «Ομοιόμορφοι Κανόνες ΔΕΕ για τις Καλύψεις μεταξύ Τραπεζών βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων» εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1995, ως υπ’ αριθ. 525 του ΔΕΕ (URR 525), έκδοση που είχε μεταφραστεί και εκδοθεί από την ΕΕΤ, σε συνεργασία με την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ΔΕΕ.

Το 2007, μετά την έκδοση υπ’ αριθ. 600 του ΔΕΕ «Uniform Customs and Practice for Documentary Credits», η μετάφραση της οποίας έχει εκδοθεί από την ΕΕΤ («Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτική για τις Ενέγγυες Πιστώσεις – ΟΣΠ 600»), αποφασίστηκε και η αντίστοιχη αναθεώρηση των Ομοιόμορφων Κανόνων για τις Καλύψεις, ώστε αυτοί να επικαιροποιηθούν και να καταστούν απολύτως συμβατοί με τους ΟΣΠ 600.


Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση των κανόνων (URR 725) παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής του ΔΕΕ (ICC Commission on Banking Technique and Practice) κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εαρινής Συνόδου του 2008, τέθηκε δε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2008.

Η παρούσα έκδοση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους χρήστες ενεγγύων πιστώσεων στις τράπεζες.