Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2011

Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2007 για τις ΟΣΠ 600, Έκδοση ΔΕΕ Νο. 681

Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2007 για τις ΟΣΠ 600, Έκδοση ΔΕΕ Νο. 681

Εκδότης: Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2011

Σελίδες: 167

ISBN: 978-960-6867-11-8

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 18€ (έκπτωση 50% για τα μέλη της ΕΕΤ)

Η έκδοση «Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων, Αναθεώρηση 2007 για τις ΟΣΠ 600, Έκδοση ΔΕΕ Νο. 681» (“International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits, 2007 Revision for UCP 600, ICC Publication No. 681”), αποτελεί επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης, ISBP No 645 (2003), καθόσον το 2007 αναθεωρήθηκαν εκ νέου οι “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” με την έκδοση 600 του ΔΕΕ (ελληνική έκδοση «Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτική για τις Ενέγγυες Πιστώσεις – ΟΣΠ 600»).

Σκοπός της επικαιροποίησης αυτής είναι η εναρμόνιση της ISBP με τους νέους αναθεωρημένους κανόνες των πιστώσεων, καθώς και η συμφωνία του περιεχομένου της με τις Γνωμοδοτήσεις και Αποφάσεις της Τραπεζικής Επιτροπής του ΔΕΕ.

Η παρούσα έκδοση της Διεθνούς Τυποποιημένης Τραπεζικής Πρακτικής:

• δεν τροποποιεί την έκδοση των ΟΣΠ 600, η οποία εξακολουθεί να παραμένει το επίσημο κείμενο που αντανακλά τη διεθνή τραπεζική πρακτική, αλλά εξηγεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές, που αναφέρονται στις ΟΣΠ 600, στην καθημερινή πρακτική,

• καλύπτει όρους που απαντώνται συχνά σε καθημερινή βάση, και

• καλύπτει τα έγγραφα που παρουσιάζονται συχνότερα στις ενέγγυες πιστώσεις (τιμολόγια, έγγραφα μεταφοράς, ασφαλιστήρια και πιστοποιητικά καταγωγής).

Η έκδοση αυτή συνιστά ένα σημαντικό βοήθημα για τους χρήστες ενεγγύων πιστώσεων στις τράπεζες, τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες που εξειδικεύονται στη διαχείριση και μεταφορά εμπορευμάτων, στις ασφαλιστικές εταιρείες, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις γενικές αρχές των ΟΣΠ 600 και στις ανάγκες της καθημερινής πρακτικής εφαρμογής του χρήστη.