Τελευταία Νέα - Ιστορικό

  • 2
  • ΝΟΕ
02.11.2020

Μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Επικαιροποιημένες Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As)

Από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών μελών της, με δεκατρεις (13) συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

  • 31
  • ΟΚΤ
31.10.2020

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

«Όταν αποταμιεύετε λίγο, μεγάλα πράγματα μπορούν να ακολουθήσουν» είναι το μήνυμα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων (World Savings Banks Institute, WSBI) στο φετινό ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης.