Επικαιρότητα

Μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών («ΙΟΒΕ») με θέμα: "Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα μετά την εποχή της πανδημίας"

Στις 27 Ιουνίου 2024, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε  μελέτη αναφορικά με την πορεία των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα μετά την εποχή της πανδημίας.

Τα βασικά συμπεράσματα της 48σέλιδης μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνέχισαν να επεκτείνονται συστηματικά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια και μετά την εποχή της πανδημίας.
  • Οι πληρωμές με κάρτες αυξήθηκαν με διαφορετικό ρυθμό ανά τομέα και είδος συναλλαγής, μετά την εποχή της πανδημίας.
  • Η αύξηση των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα συνέχισε να έχει σημαντική θετική επίδραση στα φορολογικά έσοδα και μετά την πανδημία. Ειδικότερα, η ετήσια θετική επίδραση της επέκτασης των πληρωμών με κάρτες στα έσοδα από ΦΠΑ εκτιμάται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ για το 2022. Η αντίστοιχη θετική επίπτωση το 2019 ήταν 273 εκατ. Ευρώ. Κάθε 10 ευρώ νέων δαπανών με κάρτες το 2022 εκτιμάται ότι αφορούσε κατά μέσο όρο με 0,67 ευρώ προηγουμένως αδήλωτων εσόδων ΦΠΑ. Ο συνολικός αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος, αν συμπεριληφθεί η θετική επίδραση στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης

 

Μελέτη - Δελτίο τύπου