Επικαιρότητα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και των μετρητών

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα οι ακόλουθες δύο (2) μελέτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών και των μετρητών: