Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2008

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (B΄έκδοση αναθεωρημένη)

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (B΄έκδοση αναθεωρημένη)

Υπότιτλος: Λήψη & διαβίβαση εντολών

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2008

Σελίδες: 221

ISBN: 978-960-89900-9-8

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της, ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο την προσπάθεια υποστήριξης του στελεχιακού και υπαλληλικού δυναμικού του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος που επιθυμούσε να πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές στο γνωστικό πεδίο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την έκδοση για το σκοπό αυτό των αντίστοιχων εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Στο διάστημα που διανύθηκε, το ΕΤΙ διοργάνωσε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις των πιστοποιητικών για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες. Με την πείρα που αποκτήθηκε, αποσαφηνίστηκαν τα σημεία στα οποία υπήρχαν δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να αναπτυχθούν περισσότερο ή με διαφορετικό τρόπο.

Επίσης, σε αυτό το διάστημα, συνεχής ήταν η επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Εξετάσεων για τα θέματα που αφορούν τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή Εξετάσεων μελέτησε το περιεχόμενο του βιβλίου «Βασικές Γνώσεις Επενδυτικής Τραπεζικής/Λήψη & Διαβίβαση Εντολών» και προχώρησε σε προτάσεις αναβάθμισής του.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, η ΕΕΤ αποφάσισε να προβεί στην παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου, στην οποία ενσωματώθηκαν τόσο τα διδάγματα της αποκτηθείσας εμπειρίας, όσο και οι προτάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων. Το αποτέλεσμα ήταν η συγγραφή ενός αναθεωρημένου βιβλίου, στο οποίο προστέθηκαν ορισμένες νέες έννοιες, όπως για παράδειγμα οι ράντες στο κεφάλαιο της χρονικής αξίας του χρήματος ή οι νέες μορφές μηχανισμών διαπραγμάτευσης τίτλων (ΠΜΔ, συστηματικοί εσωτερικοποιητές) και τα χαρακτηριστικά τους. Ταυτόχρονα, το κείμενο αναδιατυπώθηκε, με γνώμονα την ευκολότερη κατανόηση και την πιο πρακτική προσέγγιση, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Προστέθηκαν δε πολυάριθμα παραδείγματα, προβλήματα και εφαρμογές, με στόχο την καλύτερη δυνατή κατανόηση και εμπέδωση των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενό του. 

Από τον πρόλογο στη Β’ έκδοση του κ. Χρ. Βλ. Γκόρτσου,
Επίκ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικού Γραμματέα  ΕΕΤ

βλ. Δ΄έκδοση 2010