Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2008

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Συγγραφέας: Κ. Γαλιάτσος, Ε. Γκαραγκούνης, Α. Κωνσταντίνου,
Μ. Μωράκη, Ε. Παπαδάκης, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Φλώρου

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2008

Σελίδες: 240

ISBN: 978-960-89900-8-1

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

Μία από τις κυριότερες εξελίξεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο στενό πλαίσιο της εμπορικής τραπεζικής, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα της χρηματοοικονομικής εξυπηρέτησης. Μία ειδικότερη έκφραση αυτού του φαινόμενου αποτελεί η σύνδεση των ασφαλιστικών προϊόντων τόσο με τα προϊόντα της εμπορικής, όσο και με τα προϊόντα της επενδυτικής τραπεζικής. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει διεθνώς την ονομασία «bancassurance» και κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και στη ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά, όπου τα σχετικά προϊόντα έλαβαν την ονομασία τραπεζασφάλειες.

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιούργησαν νέες δυνατότητες πιο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του χρήστη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν και νέες απαιτήσεις για τις τράπεζες. Μία βασική απαίτηση είναι η παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους και τα στελέχη τους που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα τους καθήκοντα. Η απαίτηση αυτή συμβαδίζει με την απαίτηση της προστασίας των συμφερόντων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων εκδόθηκε το ΠΔ 190/2006, το οποίο - μεταξύ άλλων - προβλέπει την κατοχή από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συγκεκριμένων γνώσεων, οι οποίες πιστοποιούνται με την επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις, που έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν τις ασφαλιστικές και γενικότερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανέλαβε την πρωτοβουλία συγγραφής του παρόντος εγχειριδίου, που αποσκοπεί στη στήριξη των υποψήφιων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας.