Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2010

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Δ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Δ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Υπότιτλος: Λήψη & διαβίβαση εντολών

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2010

Σελίδες: 250

ISBN: 978-960-89900-9-8

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

Στην τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής. Λήψη και διαβίβαση εντολών», έχουν ενσωματωθεί ορισμένες νέες προσεγγίσεις και προσθήκες που αφορούν κυρίως:

  • τα χαρακτηριστικά των αγορών και
  • τους κανόνες συναλλαγών. 

Επίσης, σε αυτή την έκδοση προστέθηκε ένας αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στην κατανόηση του τύπου των ερωτήσεων και του πνεύματος των εξετάσεων πιστοποίησης.
 

Προσάρτημα επικαιροποίησης 2012

Βλ. 5η έκδοση αναθεωρημένη