Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2009

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Γ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Γ΄έκδοση αναθεωρημένη)

Υπότιτλος: Λήψη & διαβίβαση εντολών

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2009

Σελίδες: 240

ISBN: 978-960-89900-9-8

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

Το ΕΤΙ, στην προσπάθειά του να παρέχει τις πλέον ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες, υποστηρίζει όλα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση με αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Παράλληλα προβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε αναθεώρηση και επανέκδοσή τους, με στόχο:

• την ενσωμάτωση των νέων εξελίξεων και προβληματισμών σε σχέση με τα αντικείμενα που διαπραγματεύονται τα εγχειρίδια,

• την επανασυγγραφή με πιο κατανοητό τρόπο των τμημάτων εκείνων που κατά τη διδασκαλία διαπιστώνεται ότι παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση, και βέβαια

• την ανανέωση των οικονομικών στοιχείων.

Με βάση αυτό το τρίπτυχο και αξιοποιώντας την εμπειρία και τη συνεχή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών θεμάτων από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αλλά και την εκπαιδευτική εμπειρία που συσσωρεύεται από το ΕΤΙ, οι επανεκδόσεις συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των εγχειριδίων, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα στην αποστολή τους.

Στην τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής. Λήψη και διαβίβαση εντολών» έχουν ενσωματωθεί ορισμένες νέες προσεγγίσεις και προσθήκες που αφορούν κυρίως τα εξής θέματα:

• Συστημικός κίνδυνος και κίνδυνος χώρας

• Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου

• Δομή και οργάνωση αγορών

• Μηχανισμός παροχής πιστώσεων

• Οικονομικά χαρακτηριστικά των ΟΣΕΚΑ

• Υπερεθνικοί χρηματιστηριακοί δείκτες


Χρήστος Βλ. Γκόρτσος
Αν. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

βλ. Δ΄έκδοση 2010