Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2009

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς
(Β' πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου:
Το θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς)

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς <br>(Β' πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου:<br>Το θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς)

Συγγραφέας: Χρ. Βλ. Γκόρτσος - Π. Σταϊκούρας - Χ. Λιβαδά

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2009

Σελίδες: 404

ISBN: 978-960-6867-02-6

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 25€

"Η δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου αυτού αποτελεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση της προσπάθειας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, για τη συγκέντρωση σε έναν ευσύνοπτο τόμο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.

Το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση του εγχειριδίου δεν πρέπει να δώσει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι δεν άλλαξε τίποτα από την προηγούμενη κατάσταση, όπου το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς ήταν τόσο ευμετάβλητο όσο και ο καιρός στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα, η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου έγινε ενσυνείδητα πριν ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη του συνόλου των κοινοτικών νομοθετημάτων που συναπαρτίζουν την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, προκειμένου να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Η πρώτη έκδοση, με άλλα λόγια, είχε θυσιάσει την ολοκληρωμένη επισκόπηση της ύλης του χάριν της ανάγκης να βοηθήσει στην έγκαιρη επιμόρφωση των επαγγελματιών της αγοράς. Ήδη η δεύτερη έκδοση έχει πλέον την πληρότητα ενός συγγράμματος.

Η έκδοση αυτή ακολουθεί την επιλογή που είχε γίνει αρχικά, να παρουσιάζει δηλαδή την ύλη με απλό τρόπο, χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη με υπέρμετρες «νομικές» λεπτομέρειες. Η επιτυχία των συγγραφέων είναι ακριβώς η αναγνωσιμότητα και το ευσύνοπτο του εγχειριδίου.

Δυστυχώς οι κεφαλαιαγορές δεν επιτρέπουν στο νομοθέτη να εφησυχάζει και, εκεί που νομίζει κανείς ότι έχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργούνται νέα μορφώματα και νέα προϊόντα που αναγκάζουν το νομοθέτη να επαναξιολογήσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και να προσαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο στις νέες συνθήκες. Αυτή την εποχή βιώνουμε τη συγκλονιστική αποκάλυψη της ανεπάρκειας των ρυθμίσεων που υφίσταντο για τον έλεγχο και την εποπτεία των διαμεσολαβητών της κεφαλαιαγοράς. Η ανεπάρκεια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αφορά όμως και τα νέα, αρρύθμιστα μορφώματα, όπως τις συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) ή τα άλλα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, των οποίων η αποτίμηση είναι πρακτικά αδύνατη σε έκτακτες συνθήκες, καθώς και τους εκδότες αυτών των μορφωμάτων. Είναι βέβαιο ότι η κρίση που βιώνουμε θα οδηγήσει σε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε διεθνές (και κοινοτικό) επίπεδο, οι οποίες πολύ σύντομα θα μεταφερθούν και στην Ελλάδα και φυσικά θα οδηγήσουν σε νέα αναθεώρηση του εγχειριδίου αυτού. Μέχρι τότε, η δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου είμαι σίγουρος ότι θα αποτελεί ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιαγορά."

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης LL.M 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Προσάρτημα επικαιροποίησης 2013
Αρχείο PDF:470kB