Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2006

Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων

Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Χρονολογία Έκδοσης: 2006

Σελίδες: 133

ISBN: 960-89188-6-3

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 27€

Το βιβλίο αναφέρεται στη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων, ενός από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία.

Ο κίνδυνος επιτοκίων συγκαταλέγεται στους κινδύνους αγοράς και είναι ιδιαίτερα επίκαιρος κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία σημειώνεται μια μετάβαση από τα πολύ χαμηλά επιτόκια στην αύξηση του κόστους του χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τρόπο που να απευθύνεται όχι μόνο στον ειδικό αναγνώστη, αλλά και σε αυτόν που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο, αποφεύγοντας την απόλυτα τεχνική προσέγγιση (όπου αυτή είναι απαραίτητη, δίνονται σχετικά παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση).

Το θέμα αναπτύσσεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι κίνδυνοι αγοράς και η ξεχωριστή θέση που κατέχει ο κίνδυνος επιτοκίων ανάμεσά τους. Επίσης αναλύονται οι επιμέρους εκφάνσεις και εκδηλώσεις του κινδύνου επιτοκίων.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η αντιμετώπιση του κινδύνου επιτοκίων μέσω της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αλλαγή των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων προϊόντων που είναι ευαίσθητα στις αλλαγές των επιτοκίων, είτε μέσω της πώλησης είτε μέσω της αγοράς άλλων, με στόχο το νέο χαρτοφυλάκιο που προκύπτει να έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Η μέθοδος αυτή εξηγείται με παραδείγματα χρήσης δύο διαφορετικών τεχνικών, με τις οποίες αντιμετωπίζονται οι δύο βασικές μορφές εμφάνισης του επιτοκιακού κινδύνου. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται επίσης η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την αντιμετώπιση, όχι μόνο του επιτοκιακού, αλλά και κάθε άλλου χρηματοοικονομικού κινδύνου, η μέθοδος VaR.

Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στην αντιμετώπιση του κινδύνου επιτοκίων με τη χρήση παράγωγων προϊόντων - δηλαδή μέσω της αντιστάθμισης. Επίσης εξηγείται ο τρόπος σχηματισμού της καμπύλης απόδοσης και των προθεσμιακών επιτοκίων.

Στο τέταρτο μέρος, με το οποίο ολοκληρώνεται το βιβλίο, παρουσιάζεται η γενική μεθοδολογία της αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων.