Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2012

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
(Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης<br>(Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Συγγραφέας: Ν. Βιολάκης, Κ. Γαλιάτσος, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Σαριδάκη

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2012

Σελίδες: 184

ISBN: 978-960-6867-16-3

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Η δεύτερη, πλήρως αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου «Βασικές Γνώσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης» απευθύνεται πρωταρχικά στους υποψηφίους για την απόκτηση του πιστοποιητικού Α, που αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Για τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί, ώστε μέσα από τις σελίδες του να απαντώνται όλες οι ερωτήσεις που αποτελούν την εξεταστέα ύλη, την οποία έχει καθορίσει για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό η εποπτική Αρχή.

Παράλληλα όμως, απευθύνεται και σε όποιον - ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή τις ιδιαίτερες γνώσεις του - θέλει να ενημερωθεί για έναν από τους τρεις βασικούς τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ιδιωτική ασφάλιση.

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη, καθένα από τα οποία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους κινδύνους και την αντιμετώπισή τους, που είναι το βασικό αντικείμενο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους αποκαλούμενους μη κερδοσκοπικούς κινδύνους, δηλαδή εκείνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και εκείνους που απειλούν τα πράγματα, δηλαδή την περιουσία των ατόμων ή των επιχειρήσεων. Οι πρώτοι είναι οι κίνδυνοι προσώπων και οι δεύτεροι οι κίνδυνοι ζημιών.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει αναπτυχθεί το θεσμικό πλαίσιο της ασφάλισης, δηλαδή η ασφαλιστική σύμβαση και τα συστατικά της στοιχεία, οι βασικές αρχές της ασφάλισης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, που αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους βασικούς διαύλους προώθησης των ασφαλιστικών προϊόντων.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται τα ασφαλιστικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν αυτούς τους δύο κινδύνους, δηλαδή οι ασφαλίσεις προσώπων και οι ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Προσάρτημα επικαιροποίησης 2013
Αρχείο PDF: 1,71MB