Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2007

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
της κεφαλαιαγοράς

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο <br>της κεφαλαιαγοράς

Συγγραφέας: Χ. Γκόρτσος - Π. Σταϊκούρας - Χ. Λιβαδά

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2007

Σελίδες: 229

ISBN: 978-960-8900-4-3

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

«... Σε συνέχεια της εκτεταμένης αναδιατύπωσης του θεσμικού πλαισίου, το εγχειρίδιο αυτό έρχεται να καλύψει την πιεστική πρακτική ανάγκη της επιμόρφωσης των υπαλλήλων και των στελεχών των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών εταιριών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες. Πράγματι, η προβλεπόμενη αρχικά στο ν. 2836/2000 υποχρεωτική πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων που έρχονται σε επαφή με πελάτες στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δεν είχε τα αποτελέσματα που αναμένονταν, διότι, αφενός η υποχρέωση αυτή δεν ήταν καθολική και αφετέρου δεν υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης αυτών των ανθρώπων.

Με το εγχειρίδιο αυτό δίνεται στον αναγνώστη, η δυνατότητα να σχηματίσει μια γενική εικόνα για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και να πληροφορηθεί τις βασικότερες υποχρεώσεις που έχουν όσοι συμμετέχουν στις αγορές. Ειδική αναφορά γίνεται στους κανόνες για την αποφυγή παθολογικών καταστάσεων, όπως η κατάχρηση της αγοράς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με μικρή δόση υπερβολής μπορούμε να πούμε, ότι το εγχειρίδιο αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα του προγράμματος εξορθολογισμού του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, διότι, καθιστώντας το νέο πλαίσιο προσιτό στους συμμετέχοντες στην αγορά, συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή του. Η δημιουργία ενός σύγχρονου και σταθερού κανονιστικού πλαισίου πρέπει να συμβαδίζει με την επιμόρφωση των επαγγελματιών της αγοράς και την ενημέρωση των συναλλασσομένων. Το παρόν εγχειρίδιο συμβάλλει σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς.

Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπολείπεται, για παράδειγμα, η έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπει ο νόμος για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Αναγκαστικά λοιπόν το παρόν εγχειρίδιο έχει μεταβατικό χαρακτήρα διότι αποτυπώνει το ισχύον σήμερα δίκαιο, το οποίο αμέσως μετά την 1η Νοεμβρίου θα μεταβληθεί. Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια που ανέλαβε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα συνεχισθεί, ώστε να προσαρμοσθεί το εγχειρίδιο στις επερχόμενες μεταβολές. Ελπίζω όμως ότι στο εξής δεν θα παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη προσαρμογής του εγχειριδίου, διότι το θεσμικό πλαίσιο δεν θα μεταβάλλεται πια με τη συχνότητα του παρελθόντος.»

Από τον πρόλογο του κ. Α. Θ. Γαβριηλίδη, LL.M,
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

βλ. Β' πλήρως αναθεωρημένη έκδοση 2009