Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2010

Επενδυτικές υπηρεσίες
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Επενδυτικές υπηρεσίες<br>Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2010

Σελίδες: 258

ISBN: 978-960-6867-06-4

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 25€

Η νέα, πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου για την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες αποσκοπεί στην πλήρη αντιστοίχιση του περιεχομένου του βιβλίου, με την Κοινή Απόφαση της ΤτΕ και της ΕΚ για την εξεταστέα ύλη του πιστοποιητικού β1, όπως ισχύει. Καθένα από τα 11 σημεία της Απόφασης, αντιστοιχεί σε καθένα από τα 11 κεφάλαια του βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για την προετοιμασία των υποψηφίων, για ένα από τα πιο απαιτητικά πιστοποιητικά στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και η σημασία του για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έγκεινται:
1. στην πολυμορφία των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενό του: το καθένα από τα σημεία της Απόφασης, αποτελεί ουσιαστικά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο,
2. στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά τις ευθύνες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα κατά την παροχή της υπηρεσίας των επενδυτικών συμβουλών,
3. στο πλήθος των στελεχών τα οποία αφορά: η σύγκλιση της εμπορικής τραπεζικής με την επενδυτική τραπεζική και με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθιστά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό απαραίτητο για το σύνολο σχεδόν των στελεχών που έχουν ως αντικείμενο τη συμβουλευτική πώληση τραπεζικών προϊόντων.

Στην αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων φιλοδοξεί να συμβάλει το εγχειρίδιο αυτό, με τελικό στόχο την αναβάθμιση των θεωρητικών, αλλά κυρίως των πρακτικών γνώσεων που πρέπει να διαθέτει ο επενδυτικός σύμβουλος κατά την επιτέλεση της πολύ υπεύθυνης αποστολής του.