Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2006

Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές

Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές

Επιμέλεια: Χρ. Γκόρτσος - Π. Αλεξάκης

Εκδότης: Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Χρονολογία Έκδοσης: 2006

Σελίδες: 695 (3 τόμοι)

ISBN: 960-89188-2-0

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:

Τιμή: 85€, κάθε τόμος μεμονωμένα 32€

Το εγχειρίδιο, το οποίο γράφτηκε με αφορμή το Πρόγραμμα Βασικών Τραπεζικών Σπουδών του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της ΕΕΤ, καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία της τραπεζικής εκπαίδευσης: την παροχή θεμελιωδών γνώσεων στην οικονομική και χρηματοοικονομική επιστήμη, και στις τραπεζικές εργασίες. Οι γνώσεις που προσφέρει είναι απαραίτητες για όλους όσοι εργάζονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και για τελειόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτόν.

Το εγχειρίδιο διακρίνεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα με γενικό τίτλο «Το Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον», παρουσιάζονται βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης, εστιάζοντας στη λειτουργία του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ειδική αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο «Προϊόντα και Πελατεία» και πραγματεύεται θέματα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες των τραπεζών. Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται θέματα δεοντολογίας, καθώς και θέματα που άπτονται του μάνατζμεντ της τραπεζικής επιχείρησης και του μάρκετινγκ των τραπεζικών προϊόντων.

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα του εγχειριδίου μετά από μια εισαγωγή στο περιβάλλον της οικονομίας με έμφαση στις βασικές έννοιες της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής επιστήμης ακολουθεί μια περιγραφή των λειτουργιών και των επιχειρήσεων του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης επί των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα μέσα υλοποίησής τους, αναλύονται στη συνέχεια. Η ενότητα κλείνει με μια αναλυτική περιγραφή του ελληνικού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η δεύτερη ενότητα ξεκινά με μια ανάλυση της λειτουργίας της εμπορικής τράπεζας ως επιχείρησης. Ακολουθεί η παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών φορέων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τα κεφάλαια που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται θέματα σχέσεων με την πελατεία. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στα θέματα δεοντολογίας, ενώ τα δύο τελευταία κεφάλαια περιέχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το μάνατζμεντ της τραπεζικής επιχείρησης και το μάρκετινγκ των τραπεζικών προϊόντων ανάλογα με την πελατεία.

Υπό αναθεώρηση