Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 26 Ιουνίου 2008

"Πόσο θα ωφελήσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές η εφαρμογή του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην ειδική έκδοση της εφημερίδας "Κέρδος" (Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008)

  • 13 Μαϊου 2008

"SEPA: Από τη θεωρία στην Πράξη"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "Ναυτεμπορική" (Σάββατο 10 Μαϊου 2008)

  • 15 Απριλίου 2008

"Λελογισμένη η πολιτική δανεισμού των τραπεζών"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Σπύρο Χριστόπουλο (Εφημερίδα "City Press",  Τρίτη 15 Απριλίου 2008)    

  • 15 Απριλίου 2008

"Αποπληρωμή καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της νέας οδηγίας για την καταναλωτική πίστη"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Τρίτη 15 Απριλίου 2008)

  • 12 Μαρτίου 2008

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ Από την θεωρία στην πράξη"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο ειδικό ένθετο "Οικονομία 2008" της εφημερίδας "Ναυτεμπορική" (Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008)