Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 14 Ιουλίου 2008

"Η Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά: Συνολική Θεώρηση"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 14 Ιουλίου 2008

"Εκθεση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ"

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Παναγιωτίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 14 Ιουλίου 2008

"Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Κωνσταντίνου Τασάκου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 8 Ιουλίου 2008

"Οι ωφέλειες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στις διάφορες κατηγορίες πελατών των τραπεζών"

'Αρθρο του Διευθυντή της ΕΕΤ κ. Κώστα Ταβλαρίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 8 Ιουλίου 2008

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA): Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Οικονομικές επιπτώσεις μετάβασης στον SEPA"

'Αρθρο της Ph.D. Οικονομολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΕΤ
κας 'Αννας Βασίλα στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή"
(Τεύχος Ιούνιος 2008)