Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 8 Ιουλίου 2008

"Οι ωφέλειες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στις διάφορες κατηγορίες πελατών των τραπεζών"

'Αρθρο του Διευθυντή της ΕΕΤ κ. Κώστα Ταβλαρίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 8 Ιουλίου 2008

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA): Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Οικονομικές επιπτώσεις μετάβασης στον SEPA"

'Αρθρο της Ph.D. Οικονομολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΕΤ
κας 'Αννας Βασίλα στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή"
(Τεύχος Ιούνιος 2008)

  • 4 Ιουλίου 2008

"Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση:Τάσεις και προοπτικές"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούνιος 2008)

  • 4 Ιουλίου 2008

"Η νέα Οδηγία για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές"

'Αρθρο της Δικηγόρου και Ειδικής Νομικής Συμβούλου της ΕΕΤ, κας Χριστίνας Λιβαδά
στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούνιος 2008) 

  • 26 Ιουνίου 2008

"Πόσο θα ωφελήσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές η εφαρμογή του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην ειδική έκδοση της εφημερίδας "Κέρδος" (Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008)