Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών με τη δυναμικη συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην "Απογευματινή της Κυριακής" (6 Ιουλίου 2008)