Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Εκθεση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ"

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Παναγιωτίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)