Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η μετάβαση σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναπόφευκτη"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στους Μιχάλη Στάγκο και Αλεξία Βλάμη (Εφημερίδα "Τα Νέα", Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008)