Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Κωνσταντίνου Τασάκου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)