Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά: Συνολική Θεώρηση"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)